• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonsverksted - Tromsø

  /globalassets/kontorer-i-norge/troms/innovasjonsverksted-foto-toa-heftiba-nettside.png?width=1168
  Foto: Toa Heftiba

  Informasjon

  Tromsø Innovasjon Norges lokaler, Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø Kontakt: Siw Bang Larsen Gratis 25.09.2019 11.00.00 25.09.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsverksted - Tromsø Innovasjon Norges lokaler, Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø Siw Bang Larsen siw.bang.larsen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet.

  Dialog med mulige kunder er sentralt i innovasjonsløpet, men hvordan skal man gå fram? Hvem skal man snakke med? Hva skal man spørre om? Hvilke hjelpemidler finnes for å få til en god prosess? Har man riktig kompetanse og ressurser til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt? Har man kjennskap til metoder som finnes?

  Innovasjonsverksted er en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede.

  Tilbudet er gratis, og bedrifter som allerede har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert ved stor pågang.

  Hva gir kurset deg?

  • Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
  • Etablert dialog med mulige kunder
  • Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

  Hvert verksted er to firetimers dager med to ukers mellomrom. Deltakerne mottar informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første dag.

  NB! Dette kurset er 25. september og 17. oktober.

  Det er plass til seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging etter gjennomført program.

  Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg. Vi har et derfor et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke møter opp.

  Har bedriften mottatt forprosjektmidler fra Innovasjon Norge?
  Hvis nei; er dere i dialog med Innovasjon Norge om et prosjekt?
  Jeg/vi er inneforstått med at jeg/vi må betale et kanselleringsgebyr på kr 500 dersom jeg/vi får tildelt plass på dette verkstedet og likevel ikke kan delta.

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.