Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Søk om mentortjeneste

  I forbindelse med Covid-19 har vi utvidet mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift  med akutt hjelp i inntil 10 timer

  Fyll ut søknadsskjema, og vi kobler de som er innenfor vår målgruppe med vår samarbeidspartner Connect Vest, som vil kontakte deg i løpet av 3-4 dager. Tjenesten gis ikke til enkeltpersonforetak med mindre de allerede har mottatt annen finansiell støtte fra Innovasjon Norge. 

   

  Tildelingen av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte, jf Kommisjonsforordning (EF) nr 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 107 og 108 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende 24.12. 2013 nr 352.

  Ifølge disse reglene kan et foretak og/eller andre foretak i samme konsern ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. kr 1 950 000) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Tilbudet om støtte fra Innovasjon Norge forutsetter at man ikke kommer i konflikt med nevnte regler. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte overfor Innovasjon Norge, i skriftlig eller elektronisk form, enten at:
  - det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt
  - beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.

  Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.