Norwegian Centres of Expertise (NCE)

Ønsker du å samarbeide med andre norske bedrifter for å forsterke innovasjonsevnen og den internasjonale posisjonen? NCE gir tilgang til andres erfaringer, og nettverk.

Programmet forsterker innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Bedriftene får et bedre grunnlag for å iverksette og gjennomføre krevende innovasjonsprosesser, basert på samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører. Det gir bedre grobunn for nye virksomheter, gjennom kommersialisering av nye forretningsideer og gjennom lokalisering av eksterne virksomheter i klyngen.

Vi tilbyr klyngene faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i inntil ti år.
I dag er 14 næringsklynger støttet av NCE-programmet.

NCE er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.