FRAM Innovasjon - Slik tjener du penger på å tenke nytt

Trenger du hjelp med et nytt innovasjonsprosjekt? Har du full oversikt over ditt marked og hva dine kunder faktisk ønsker av ditt produkt? Vi tilbyr hjelp av erfarne bedriftsrådgivere.

Norges innovasjonsevne utvikler seg negativt i internasjonal sammenheng. Samtidig vet vi at evnen til å innovere raskere og mer effektivt vil være avgjørende for at norske bedrifter ikke bare greier å overleve, men også vokse i et stadig mer krevende marked.

FRAM Innovasjon bidrar til at bedriftene legger mer og riktigere innsats i å finne nye plattformer for vekst, gjennom innovasjon.

Vi tilbyr strukturert og målrettet prosess i egen virksomhet - med fokus på egne prosjekter – støttet av erfarne bedriftsrådgivere. Programmet tilfører bedriften din en forståelse av behovsdrevne kontra idédrevne innovasjonsprosesser.

Dette dreier seg i noen grad om evnen til å komme opp med gode idéer, men enda mer om økt forståelse av kundebehov som driver for innovasjon, samt hvordan kundeinnsikt og brukerinvolvering kan anvendes helt frem til lansering av ny kundeverdi i markedet.

FRAM Innovasjon består av fire til seks samlinger, over en periode på maksimalt 16 måneder. Deltakere fra åtte til tolv virksomheter deltar. 

Slik jobber vi

FRAM består av seks samlinger over maksimalt 20 måneder.

Deltakerne blir delt inn i grupper med mellom åtte og tolv virksomheter, og de får sin egen bedriftsrådgiver som er grundig kvalitetssikret. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker. Vår erfaring er at bedriftsrådgiveren er helt sentral for å oppnå målene satt av den enkelte bedrift.
 
FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med våre distriktskontorer. Vi legger vekt på å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme prosjekt.

Egenandelen varierer fra prosjekt til prosjekt.