Bør du beskytte ideen din?

For alle bedrifter er det viktig å beskytte viktige konkurransefortrinn mot kopiering. Patent? Designregistrering? Hemmelighold? Hva er rett for deg i din situasjon og for din ide?

 «IPR verktøykassa» som er tilgjengelig for å beskytte det du skal leve av består av mange ulike verktøy. Noen er automatiske og gratis å bruke, andre krever søknad, godkjenning og koster penger. Det viktigste er at du har et bevisst forhold hvilke verktøy som er aktuelle for din situasjon og at du velger en IPR strategi du mener passer deg og din situasjon og budsjett fra starten av.

Intellectual Property Rights (IPR) handler om å beskytte rettighetene til det du utvikler. De mest kjente formene er patent, varemerkeregistering og designregistrering, men åndsverkloven, hemmelighold og andre strategier kan være vel så nyttige.

Bedrifter bruker IPR strategisk for å skape konkurransefortrinn og øke lønnsomheten. Derfor bør du tenke på IPR helt fra starten av, spesielt hvis du skal ut i verden. En IPR-strategi som er godt integrert i forretningsmodellen er kjennetegnet på bedrifter som lykkes.

Trenger du patent?

Mange tror at det viktigste etter å ha klekket ut en idé er å ta patent med en gang. Men patentsøknader er svært dyrt og tidkrevende. Du må vurdere nøye om gevinsten er verdt kostnaden. For noen er patent helt nødvendig, for andre er det bortkastet tid og penger.

Husk at en patentsøknad avslører oppfinnelsen og alt det du mener er det unike ved det din tekniske løsning når den blir offentlig etter 18 mnd. Hemmelighold av viktige konkurransefortrinn kan også gi varig beskyttelse og være en fornuftig IPR-strategi. Keep-IT valgte en blanding av patentering og hemmelighold.

Våre nettsider, www.innovasjonnorge.no/iprkan gi deg svar på mange av dine IPR-problemstillinger. Her har vi samlet råd og tips knyttet til de vanligste spørsmålene vi får fra gründere og SMB bedrifter.

IPR-hjelp

På nettsiden www.iprhjelp.no finner du kostnadskalkulatorer som viser hvor mye det koster å søke patent, design og varemerker nasjonalt og internasjonalt. Der er det også en selvtest som veileder deg i hvordan du kan beskytte deg og du finner en oversikt over private rådgiver som kan hjelpe deg.