Aktiviteter

 

 

Hovedaktivitet

Formål

Gjennomføring

1

Skreddersydde kurs

Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor.

  • 1-3 dagers kurs.
  • Casebaserte og interaktive
  • 10-50 deltakere, gjerne fra flere bedrifter med likeartet behov.

 

2

Workshops

Utvikle en felles forståelse for og forankring av behovet for en endringsprosess, strategien for og målet med prosessen.

  • · 1-2 dagers workshops.
  • · Skreddersydd til bedriften/bedriftsgruppen.
  • · 8-25 deltakere.

3

Hospitering

Gi bedriften en praktisk innføring i hvordan en annen bedrift har gjennomført en endringsprosess.

  • · 1-5 dagers opphold for 1-2 personer.

4

Rådgivning

Gi bedriften konkrete råd om organisering og gjennomføring av en endringsprosess.

  • · Individuell rådgivning til en bedrift.
  • · Normalt avgrenset til ett ukesverk.

5

Forstudie til utviklingsprosjekt

Analyse av potensialer og risikofaktorer, styrker og svakheter, ressursinnsats m.m, i et planlagt omstillingsprosjekt.

  • · Bedriftsinternt prosjekt.