Kontaktpersoner

De utvalgte Omstillingsmotorklyngemiljøene:

Har du spørsmål om innholdet i kompetanseløftet og vil finne ut om dette kan være relevant for din bedrift, og hvordan dere kan komme med, ta kontakt med:

Kompetanseløft -tema: Digitaliering og innovasjonsevne:

Kompetanseløft-tema: Avansert produksjon – “manufacturing”:

 

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge

Har du spørsmål om selve ordningen Klyngene som omstillingsmotor, ta kontakt med en av våre klyngerådgivere:

Helen Gjester

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002612

Mobil: +4791353308

Avdeling: Vekst og omstilling

Ansvarlig for programmet Klyngene som Omstillingsmotor

Olav Bardalen

Spesialrådgiver

Telefon: +4722002564

Mobil: +4795858649

Avdeling: Oslo, Akershus og Østfold - Kunderådgivning

Klyngerådgiver i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland

Anne Cathrine Morseth

Spesialrådgiver klynger og nettverk

Telefon: +4762519962

Mobil: +4748267928

Avdeling: Oslo, Akershus og Østfold - Kunderådgivning

Anne jobber som rådgiver for klynger og nettverk. Hun bistår klynger og nettverk (innovasjonsmiljøer) med organisering, finansiering og internasjonalisering for å bidra til vekst i innovasjonsmiljøene. Anne er også klyngerådgiver for Hedmark og Oppland.

Arne Borgersen

Kunderådgiver

Telefon: +4732219712

Mobil: +4791123143

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nettverk/klynger

Mari Klokk Leite

Seniorrådgiver

Telefon: +4794786452

Mobil: +4794786452

Avdeling: Møre og Romsdal Seksjon 3

Mari er klyngerådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Midt-Norge. Ho arbeider også med finansiering av etablerte vekstbedrifter innan maritim, marin og landbasert industri, hovudsakleg på Nordmøre.