Disclaimer

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser, samt alle gjeldende lover. Ved å få tilgang til og benytte deg av denne nettsiden, aksepterer du, uten begrensninger eller forbehold, disse vilkår og betingelser.


Vilkår og betingelser

1. Du kan laste ned, vise eller skrive ut informasjon fra denne siden for personlig ikke-kommersiell bruk.

2. Du kan ikke distribuere, endre, overføre, bruke om igjen, forflytte, eller bruke innholdet fra dette nettstedet for allmenne eller kommersielle formål, medregnet tekst, bilder, audio og video uten skriftlig tillatelse fra Innovasjon Norge. Du bør regne med at alt du ser eller leser på dette nettstedet har copyright med mindre annet er gjort kjent, og kan ikke benyttes med unntak av det som står beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Innovasjon Norge. 

3. Innovasjon Norges internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for Innovasjon Norge og/eller andre parter. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for Innovasjon Norge og/eller andre parter overdras eller innvilges til deg.

4. Selv om Innovajon Norge anstrenger seg for å tilby korrekt og oppdatert informasjon på nettstedet, gir Innovasjon Norge ingen garantier for innholdet på nettstedet. Innovasjon Norge stiller seg spesielt ikke ansvarlig for nøyaktighet, fullstendighet, tilstrekkelighet, tidsriktighet eller omfang av innholdet på nettsiden. Innovasjon Norge påtar seg intet ansvar forskader eller virus som kan infisere datautstyr eller annet utstyr på grunn av din bruk av nettstedet. Innovasjon Norge forbeholder seg retten til å avbryte eller avvikle noen eller alle funksjonene ved nettsiden, og aksepterer i den forbindelse ingen forpliktelser eller ansvar, uansett om dette gjøres av en enhet i Innovasjon Norge eller en tredje part.

5. Informasjonen på nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Innovasjon Norge forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen, og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen, når som helst, og uten varsel.

6. Innovasjon Norge kan når som helst revidere disse Vilkår og betingelser ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av alle slike revideringer og bør derfor besøke denne siden i blant for å se gjennom de til enhver tid aktuelle Vilkår og betingelser som du er bundet til.

7. Integrering av denne nettsiden i andre nettsted eller nettstedselementer av parter som ikke er en del av Innovasjon Norge er ikke tillatt. Å fremstille Innovasjon Norges nettside som en del av andres nettsted (in-line linking) eller på noen annen måte innlemme deler av denne nettsiden i andre nettsteder som ikke er en del av Innovasjon Norge, er ulovlig.