Betaling - hvordan sette betingelser

Før du velger betalings- og sikringsform ved eksport er det alltid viktig å vurdere aktuelle risikoer før kontrakten inngås og produksjonen og leveransen starter. De vanligste risikoene i internasjonal handel er:

 • Kommersiell risiko – kan og vil kunden betale?
 • Finansiell risiko – ekstra press på likviditeten?
 • Landrisiko – politisk og/eller økonomisk ustabilitet?
 • Produktrisiko – egenskaper ved dine produkter?
 • Valutarisiko – kurs på oppgjørsvalutaen?
 • Bankrisiko – har kjøper en pålitelig bank?
 • Sikkerhetsrisiko – fare for kriminelle handlinger?
 • Transportrisiko – har du transportforsikring?
 • Egenrisiko – har din bedrift nok kompetanse?


Det er grunnleggende tre betalingsformer i internasjonal handel:

 • Salg i åpen regning (forskudd eller på kreditt)
 • Dokumentinkasso
 • Remburs

Spesielt ved de to siste betalingsformene er presentasjon av dokumenter i rett form og til rett tid svært viktig.

Salg i åpen regning kan også sikres ved:

 • Bankgarantier
 • Kredittforsikring
 • Factoring og andre sikringsformer

Omtalen over gjelder fortrinnsvis kortsiktige kreditter, inntil et år. For langsiktig finansiering, kontakt avdeling for eksportfinansiering i de ulike bankene eller Eksportkreditt.

Se Åpen regning, Dokumentinkasso, Remburs, Garantier og Kredittforsikring for nærmere informasjon.