Momsrefusjon på tjenester

Norske bedrifter kan spare penger på sin utenlandsaktivitet ved å sørge for å få utenlandsk moms refundert. Alle EU-land, nye søkerland til EU, EØS-land samt Sveits, Sør-Korea og Canada er noen av landene som gir tilbake moms på tjenester som kjøpes lokalt. Tendensen er at flere og flere land kommer innenfor slike ordninger.

Prinsippet går ut på at utenlandske selskap skal behandles på samme måte som bedrifter i landet. Det betyr at når en nasjonal bedrift får trekke fra inngående moms på for eksempel hotellopphold, skal det også være mulig for en utenlandsk bedrift å få det samme refundert. Da blir det like konkurransevilkår mellom bedriftene.

De vanligste tjenestene bedrifter kan søke momsrefusjon på er hotellopphold, reiser, messedeltakelse, konsulenttjenester, måltider, teletjenester, bensin, diesel, markedsføring, innleie av arbeidskraft, opplæring/kurs, bilhold, leiebil, transport. Det vil være variasjon mellom land på hvilke tjenester man kan søke momsrefusjon på.

Hva kreves for å få momsrefusjon?

Her er det også viktig å være klar over at det finnes nasjonale avvik. Listen under viser hvordan refusjonsprosessen fungerer grovt sett.
Privatpersoner får ikke refundert moms på tjenester.
Selskapet må dokumentere sitt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dessuten må bedriften være skattepliktig/ momspliktig i Norge.

Refusjonsprosessen
Selve søksfasen består av ulike steg:
1. Innsamling av faktura og kvitteringer.
Alle land forlanger originale bilag for å dokumentere momsutlegg. Disse bevisene må hentes fra selskapets regnskapsbilag.

2. Behandling av dokumenter som benyttes ved momsrefusjon.
De ulike bilagene må fordeles til hvert enkelt land og registreres i henhold til søkerlandets dokumentasjonskrav.

3. Søknad og refusjon.
Det enkelte land behandler søknaden etter landets momslovgivning. Originale bilag returneres sammen med oppgjøret.

Søketidspunkt og behandlingstid
De enkelte land har noe ulik behandlingstid. De raskeste behandler søknadene i løpet av 3-4 måneder, mens andre land bruker til dels betydelig lengre tid. Beregn i gjennomsnitt 10-12 måneder før pengene er overført.


Variasjon mellom landene

Det viktigste eksportmarkedet for norske bedrifter er EU.
Et mål i EU er å harmonisere momssatser og momsregelverk slik at de samme reglene kan gjelde i hvert enkelt medlemslandland.
EU har innført et felles direktiv for moms. Her er det viktig å være klar over at dette momsdirektivet kan tolkes på forskjellige måter, hvilket gir EU-landene en rekke valgmuligheter.  

Norske søknader
Så lenge Norge står utenfor EU vil norske søknader ta utgangspunkt i EUs 13. momsdirektiv. Det betyr at metodikken som benyttes kan være mer komplisert i enkelte land enn søkeprosessen for EU-selskaper.