Valutakode

Valutakode er en tre bokstavers unik og internasjonalt gyldig kode for myntenheten til et land.

Valutakoden brukes typisk som forkortelse i handels- og betalingsdokumenter og for tollformål, for eksempel USD og NOK. 

Kodene utvikles og vedlikeholdes av ISO, The International Organisation for Standardisation.