Andre handelsdokumenter

Utover såkalte ”vanlige” dokumenter som er nevnt under hvert land i Eksporthåndboken, kan kunden eller myndighetene i importlandet forlange annen dokumentasjon knyttet til varen, transporten eller andre forhold.

Av slike ”andre dokumenter” som fra tid til annen kreves vil vi nevne:

  • Produktsertifikater som viser at varen er i samsvar med gitte internasjonale eller nasjonale standarder og/eller miljøkrav
  • Sertifikater eller erklæringer om at varen er i fri omsetning i Norge (Free Sale Certificate)
  • Vektsertifikat
  • Havnekvittering (mate's receipt, dock receipt)
  • Svartelistesertifikat (enkelte arabiske stater og Israel)


Denne listen er ikke fullstendig. Det er viktig å merke seg at enkelte land og kunder kan vise stor oppfinnsomhet når det gjelder å kreve spesialdokumentasjon.
 
Tips: Riktig dokumentasjon er en av forutsetningene for en god handel. Derfor kan det være hensiktsmessig å:

  • Stadfeste i salgskontrakten at antall dokumenter begrenses der det lar seg gjøre, både når det gjelder antall eksemplarer og hvordan dokumentet skal se ut
  • Sikre seg mot at vare- og betalingsflyten ikke blir avhengig av å fremskaffe lite tilgjengelige dokumenter, noe som kan føre til forsinkelser
  • Sjekke at importøren selv er inneforstått med aktuelle innførselskrav