Varesertifikat EUR-MED

Varesertifikat EUR-MED foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter.

Varesertifikat EUR-MED er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet en tollfordel. Kan kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene som er med i EUR-MED samarbeidet.

Gyldig varesertifikat EUR-MED kan gi importøren tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke produkter. Varesertifikat EUR-MED brukes vanligvis av ikke-godkjente eksportører i stedet for en fakturaerklæring. 

Varesertifikat EUR-MED kan bestilles hos firmaet Wittusen & Jensen AS.