Varesertifikat EUR.1

Varesertifikat EUR.1 foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter.

Varesertifikat EUR. 1 er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet tollfordeler.

Kan kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene.

Gyldig varesertifikat EUR.1 kan gi importøren tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke produkter. Varesertifikat EUR.1 brukes vanligvis av ikke-godkjente eksportører i stedet for en fakturaerklæring.

Varesertifikat EUR.1 kan bestilles hos firmaet Wittusen & Jensen AS.