Pakkliste

En pakkliste er en detaljert oversikt over hva en vareforsendelse inneholder. En pakkliste inneholder vanligvis informasjon som:
 • Merking og nummerering av pakke
 • Hvilken type pakke det er
 • Identifikasjonsnummer
 • Mengde
 • Varebeskrivelse
 • Håndteringsinformasjon
 • Bruttovekt i kilo eller annen måleenhet
 • Nettovekt i kilo eller annen måleenhet
 • Totalvekt og totale kubikkmål for hele forsendelsen
 • Kubikkmål per pakke


Det eksisterer ingen internasjonal standard for pakklister. Derfor kan eksportøren selv godt utforme en egen mal, såfremt den inneholder nødvendig informasjon på det foreskrevne språk. Pakklisten kan fungere både som:

 • En sjekkliste for speditør, transportør, terminaloperatør eller andre aktører
 • Et underlag for tollbehandling i importlandet
 • Et grunnlag for mottakskontroll og lageroversikt hos kunden.


En del land pålegger selger å utstede pakkliste og har i tillegg spesifikke krav til hva pakklisten skal inneholde. En pakkliste kan også bli krevd i forbindelse med betaling ved remburs.

Mye av informasjonen i pakklisten foreligger allerede i fakturaen og til en del land er derfor pakkliste unødvendig og dette bør sjekkes med kunden i forkant.

En pakkliste legges vanligvis i en av pakkene eller festes på utsiden av pakken i en vanntett konvolutt. Den merkes da ”Packing list enclosed” eller lignende.

Juridisk kan pakklisten representere et leveringsbevis mellom selger og kjøper. Pakklisten er også viktig for å identifisere når og hvem som utstedte dokumentet.