Eksportkrav

Med eksportkrav menes hvilke konkrete prosedyrer som må utføres i Norge før varen kan eksporteres. Fire sentrale forhold er her forhånsdvarsling av varer, dokumentasjon, eksportrestriksjoner, tollvesenet.

Krav om forhåndsvarsling av varer
Krav om forhåndsvarsling av vareforsendelser til og fra 3. land ble allerede innført 1. juli 2009, men frem til 1. januar 2011 har det vært en frivillig ordning for næringslivet. Den obligatoriske forhåndsvarslingen vil i første rekke berøre transporter, direkte til eller fra 3- land. Ettersom Norge og EU har inngått en avtale, vil direkte handel mellom Norge og EU ikke berøres, men transport til alle andre land skal både i EU og Norge forhåndsvarsles til myndighetene. Se forhåndsvarsling ved eksport for mer informasjon.

Krav om dokumentasjon
Dokumentasjonen som skal følge varen må være utstedt i samsvar med nasjonalt regelverk for utførsel.
For utførsel fra Norge er vanlig handelsdokumentasjon:
 -Handelsfaktura
 -Utførselsdeklarasjon til tollvesenet (SAD-dokumentet)
 -Aktuelt transportdokument (fraktbrev), avhengig av transportform
 -Eventuell pakkliste.

Dokumentene kan også utveksles elektronisk – se elektronisk dokumentasjon for mer informasjon.

Krav om undersøkelse av eventuelle eksportrestriksjoner
Se utførselsrestriksjoner for mer informasjon.

Krav om rapportering til tollvesenet
Se utførselsdeklarasjon for mer informasjon.