PSI - Hva kontrolleres?

Pris
Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert ved utstedelse av ”Clean Report of Findings”, CRF. Myndighetene i importlandet krever vanligvis at det betales toll av normal markedspris.

Kvalitet
Når det gjelder inspeksjon av varekvaliteten, baseres den først og fremst på en dokumentgjennomgang, for eksempel testrapporter og ISO-sertifikater eller tilsvarende. Begrunnelsen for dette er at inspeksjonsselskapene ikke har kapasitet eller har spesialister på alle typer varer som presenteres for inspeksjon.

Tariffnummer
Det anbefales at tolltariffnummer (HS-nummer) settes på handelsfakturaen. Riktig tolltariffering vil bli sjekket og bekreftet av inspeksjonsselskapet ved utstedelse av (CRF).

Kvantum
Dersom det finnes små avvik under inspeksjonen vil inspektøren påpeke dette på stedet og eventuelt be om at det rettes opp. Ved større avvik må importøren kontaktes for godkjennelse. For øvrig finnes det i flere bransjer internasjonale regler for hvilke avvik eller marginer som kan tolereres.

Ved godkjenning og på basis av handelsfaktura og fraktbrev utstedes ”Clean Report of Findings” sertifikatet av inspeksjonsselskapets kontor i importlandet. Sertifikatet er nødvendig i forbindelse med fortolling av varepartiet.

Hvis inspeksjonsselskapet ved en disputt ikke ser seg i stand til å utstede sertifikatet, kan eksportøren anke avgjørelsen, i siste omgang til World Trade Organisation (WTO). Inspeksjonsselskapene må følge WTOs regelverk ”Agreement on Pre-Shipment Inspection”.

Dokumentet er ikke standardisert. Utformingen avhenger av land og hvilket selskap som utfører inspeksjonen på vegne av importlandet.