PSI - Regler for utfylling

Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet kan også utstede en såkalt ”Advice of Clean Report of Findings” som utleveres direkte til eksportøren. Se også rembursreglenes (UCP 600), artikler 20 og 21.

Rammevilkårene for PSI er i stadig endring, særlig hvilke land som krever eller ikke lenger krever forhåndsinspeksjon, nedre verdigrenser, varer som omfattes, om fulle containere (fcl) skal forsegles av inspeksjonsselskapet og hvilke selskaper som skal eller kan benyttes på hvert enkelt land.