LAIA

LAIA, som også går under navnet ALADI (Asosiaciòn Lationoamericana de Integraciòn) ble dannet i 1980, og erstattet organisasjonen LAFTA som ble etablert i 1961, som hadde til formål å danne et fellesmarked.

Medlemsland
Argentina, Brasil, Mexico, Chile, Columbia, Peru, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay og Cuba. 

Målsetning og oppbygging
I motsetning til LAFTA oppmuntrer LAIA til bilaterale, subregionale og panregionale handels- og frihandelsavtaler. Et av de viktigste aspektene av LAIA er de differensierte rettighetene til medlemslandene, som avhenger av deres nivå av økonomisk utvikling.
I LAIA er det tre godkjente nivåer; De mest utviklede landene Argentina, Brasil og Mexico, de mindre utviklede landene Chile, Columbia, Peru, Uruguay og Venezuela, og de minst utviklede landene Bolivia, Ecuador og Paraguay.

De mindre og minst utviklede landene nyter godt av økonomiske ytelser under det såkalte ”ikke-resiprokprinsippet” når de inngår avtaler med mer utviklede land.
Landene i Andean Common Market (Columbia, Peru, Venezuela, Bolivia og Ecuador) fortsetter å fungere som en separat handelsblokk – de gir ikke individuelle tollsatsreduksjoner på noen vare som er større enn de som gjelder for andre Andean Common Market – medlemmer.
Selv om fremdriften i LAIA har stagnert noe pga. det omfattende arbeidet med MERCOSUR og NAFTA, fungerer det fortsatt som en betydelig forbindelse til de forskjellige økonomiske grupperingene i regionen.

For mer informasjon om LAIA
LAIA
Calle Cabollati 1461
11200 Montevideo
Uruguay
Telefon: +598 2 400 1121
Telefaks: +598 2 409 0649
E-post: sgaladi@aladi.org