FN

FN (Forente nasjoner) er en verdensomfattende organisasjon med mange særorganisasjoner, programmer og fond. FN-systemet jobber stort sett med alt som berører menneskeheten, fra fattigdom, krig og sult til luftfart, kultur og økonomi. FN vedtar ikke lover og er ingen ”verdensregjering”. FN er en organisasjon av suverene og likestilte stater, der hvert land har en stemme. Ved årsskiftet 2001-2002 hadde FN 189 medlemsland.