WTO

Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

Hovedformålet med WTO er å arbeide for likebehandling og liberalisering av verdenshandelen. For dette formål søker WTO-medlemmene å utarbeide felles rammebetingelser for handelen mellom verdens land å avgjøre tvistesaker som oppstår.
Per 2015 har WTO medlemmer fra 161 land. De aktuelle reglene i WTO,er et resultat av omfattende forhandlingsrunder mellom medlemslandene over flere år.

WTO har en svært omfattende nettside. Her finner du blant annet:

  • Oversikt over medlem - og søkerland
  • Handelsstatus for de enkelte land
  • Aktuelt WTO – regelverk
  • Avgjørelser fra saker hos WTOs tvistepanel
  • Innspill til forhandlingene om en ny WTO - avtale