Tyskromersk rett

Landene som hører til tyskromersk rett (civil law), bygger sitt rettssystem hovedsakelig på arven fra Romerretten med innslag fra andre kilder.

Typisk for rettssystemet er forrangen for den skrevne retten og den systematiske samling og nedskriving av uskreven rett. I hovedsak vil rettspraksis tjene som tolkningsmoment for den skrevne rettsregel, og ikke selv være selvstendig grunnlag for rettsskaping.

I praksis vil dette ofte bety at kontraktens ordlyd ikke dekker alle problemstillinger som er relevante for kontraktsforholdet. Forhold ikke regulert i kontrakten løses vanligvis på bakgrunn av nasjonalt skrevet kontraktsrett.

Det er i utgangspunktet ingen konflikt mellom å bruke modellkontrakter og civil law rettssystemer. Bestemmelser om hvilke lands lovgivning som skal legges til grunn for nærmere tolkning av kontrakten og løsning av tvister vil derimot kunne få betydning.