Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Nei  
     

Mer bakgrunnsinformasjon 
Les CIAs rapport om Angola.
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO

Nasjonale helligdager  
1. januar, 4. januar, 4. februar, 8. mars, 4.april, 14. april, 1. mai, 25. mai, 1. juni, 18. september, 2. november, 11.november, 25.desember.