Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst to, orginalt signerte, eksemplarer på fransk. Fakturaen skal videre angi FOB- og C&F-verdi.

Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
"Nous certifions que les marchandises faisant l'objet de cette fourniture sont d'origine ........... et que la valeur indiquée est juste et conforme á nos ecritures."

Oversettelse:
"Vi bekrefter herved at varene som er gjenstand for denne leveranse er av .... opprinnelse og at den angitte verdi er korrekt og i henhold til våre bøker."

Se Fakturainnhold for detaljert oversikt.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
Kan kreves. Certificate of Origin er et aktuelt dokument.
E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves fordi forhåndsinspeksjon av varer er nødvendig.
For mer informasjon - Se importrestriksjoner.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, ferskt og frosset kjøtt, planter og såvarer.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg (inkludert prioritert). Internasjonalt postadressekort vedheftet handelsfaktura og tre eksemplarer av tolldeklarasjonen. Postoppkrav er ikke mulig.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig