Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes på fransk i tre eksemplarer. Følgende erklæring påføres, stemples og undertegnes av eksportøren.

"Nous certifions que les marchandises dénommes dans cette facture sont de fabrication et d'origine de la .......... et que les prix indiqués ci-dessus s'accordent avec les prix coourants sur le marché d'exportation".

Oversettelse:
"Vi bekrefter herved at de varene nevnt i denne fakturaen er fremstilt i …….. ...og er av ..... opprinnelse; likeledes at ovenfor angitte priser er i overensstemmelse med vanlige priser i eksportørens hjemland."

Pakkliste
Pakkliste er anbefalt.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

E-dokument

Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten last ned programmet Adobe Reader kostnadsfritt her.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves for forsendelser med en verdi som overstiger 3 millioner CFAF ettersom forhåndsinspeksjon er påkrevd. For mer informasjon, se Importrestriksjoner.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter og planteprodukter.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 20 kg. Internasjonalt adressekort, vedheftet handelsfaktura og to tolldeklarasjoner på fransk kreves.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig