Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle varer er lisenspliktig ved innførsel. Lisensen er gyldig i 4 måneder. Det er viktig at eksportør forsikrer seg om at importlisens foreligger før skipning.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.