Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea finner du på Lovdata

Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved eksport av forsvarsrelaterte varer (liste I) og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.