Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - Douala er ca. 25 dager.

Nesten all innførsel skjer sjøveien. Relativt sett best veinett i syd og mellom de store byene. Mer enn 80% av det totale veinett er ikke dekket av asfalt. Et visst jernbanenett, men nedslitt.

Tollflyplasser
Douala, Yaounde, Maroua, N`Gaouandere og Garoua

Importhavner
Douala står for mer enn 90% av landets import. Andre importhavner er Kribi, Garoua og Tiko.
Douala er også en viktig transitthavn for vareforsendelser til innlandstatene den Sentral-Afrikanske Republikk og Tchad.