Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i minst en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se
fakturainnhold for detaljert oversikt.

Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:


"Confirmamos que as mercadorias indicadas nesta factura são de origem de ..."

Oversettelse:
"Det bekreftes herved at varene angitt i denne faktura er av ... opprinnelse."

Fakturaen må viseres av handelskammeret.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå
laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet
Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et
handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, kjøtt, kjøttprodukter, planter,frø og grønnsaker.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo. Internasjonalt postadressekort vedheftet handelsfaktura og en tolldeklarasjon. Postoppkrav er ikke mulig.

Legalisering og visering
Visering av handelsfaktura er nødvendig.