Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Merke og serienummer må klart angis på to sider på hvert kolli. Leveranser som består av høyst 50 kolli med samme vekt, størrelse og innhold må nummereres i rekkefølge. Unntak gjelder for metall i stenger eller annen form, tømmer samt hvete og poteter i sekker.

Emballasje
Må være solid og tåle hardhendt behandling. Varer, som fortolles i forskjellige tolltariffnummer, bør ikke pakkes sammen. Ta hensyn til at enkelte varer fortolles etter bruttovekt.

Desinfeksjonssertifikat kreves for brukte sekker.

Colombia har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossement på spansk må foreligge i tre originalkopier. Angi nummeret på importregistreringsbeviset (eventuelt importlisensen), tolltariffnummer, samt bruttovekt og varebeskrivelse. Kan være utstedt til "to order", såfremt importørens navn og adresse som angitt i registreringsbeviset eller importlisensen fremkommer som "notify"-adresse. Lastingsdatoen må kunne dokumenteres av transportøren.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.