Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Faktura skal skrives på spansk. Hvis et annet språk benyttes skal en spank oversettelse legges ved. Faktura leveres i orginal til tollen, men flere kopier kan ettespørres. Skal inneholde følgende opplysninger:

 • Avsenders fullstendige navn og adresse
 • Sted og dato
 • Mottakers fullstendige navn og adresse
 • Utførselshavn (ved sjøtransport)
 • Innførselselshavn (ved sjøtransport)
 • Fartøyets navn og avreisedato
 • Kollimerker, nummer, antall og type
 • Hvert kolli, spesifisert for ulike artikler
 • Brutto- og nettovekt for hvert kolli
 • Hver artikkels vareverdi samt fraktkostnader til destinasjonshavn
 • Opprinnelsesland

Når varene sendes på C-eller D-betingelser etter Incoterms 2010 skal fraktbeløpet, for statistiske formål, angis særskilt på fakturaen eller konnossementet.

For visse vareslag skal også stykkantallet oppgis. Dette gjelder blant annet for radioapparater, båndspillere, sykler, visse typer pumper, kassaskap og registre, kjøretøyer, komfyrer, brannslokkingsutstyr, it-utstyr, vaskemaskiner, pianoer, orgler, vekter, tv-apparater, symaskiner, motorer av alle slag, kjøle- og fryseskap mv.

Sjekk i alle fall med importør i forkant om dine varer omfattes av dette kravet.

Fakturaen skal også inneholde følgende erklæring, undertegnet av avsender eller representant med fullmakt:

"El suscrito (nombre completo), calidades (mayor, estado civil, cédula No., vecino de...), declaro bajo fe de juramento y conociendo las sanciones establecidas en el Código Penal, referidas al delito de Falso Testimonio que la presente factura es original y corresponde a la importación por mi realizada, y el precio anotado en ella es real y exacto."

Engelsk oversettelse:

I, the signatory (complete name), in my quality as (age, civil status, ID number, born in …), declare under oath and in awareness of the sanctions established by the Penal Code with regard to the crime of false testimony that the present invoice is original and corresponds to the importation conducted by myself, and that the prices and amounts stated herein are true and correct.”

Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved forespørsel kan Certificate of Origin være aktuelt dokument som også kan kreves legalisert. 

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for planter, såvarer og levende dyr.

Certificate of Health
Free Sale Certificate kreves for farmasøytiske produkter, gjødsel og matvarer. Sertifikatet må legaliseres hos et konsulat.

Andre dokumenter
Kopi av utførselsdeklarasjon kan kreves fremlagt ved fortolling.
Renhetsbevis, som bekrefter kvalitet og renhet, utstedt av helsemyndigheter kreves for matvarer.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg. Internasjonalt postadressekort heftes sammen med en kopi av handelsfakturaen og en tolldeklarasjon. Ingen muligheter for postoppkrav.

Legalisering og visering
Vanligvis ikke nødvendig, men dersom kunden krever det kan dokumentene legaliseres hos Costa Ricas generalkonsulat. Se under adresser.