Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på spansk, tyskromersk rett og angloamerikansk rett med flere elementer av kommunistisk juridisk teori.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 cubansk peso = 100 centavos

Valutakode
CUP

Euro er ofte den foretrukne oppgjørsvalutaen da utenlandsbetalinger formelt ikke kan finne sted i dollar (USD).
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Cuba opererer med to forskjellige valutaer, kubanske Peso (CUP) og den konvertible Peso (CUC). Knapphet og ujevn tilgang på utenlandsk valuta kan forsinke pengeoverføringer.

Landrisiko 
Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 47 (2016). Tendens: Stabil.

Åpen regning 
Anbefales ikke utenom forskuddsbetaling. Betalingsforsinkelser på inntil 4 måneder registrert. I tillegg kan man forvente vesentlige forsinkelser ved betalinger utført via det cubanske banksystemet.

Dokumentinkasso 
Anbefales kun overfor meget godt kjente kunder.

Remburs
Anbefales, men kun ugjenkallelig og bekreftet remburs, betalbar i norsk bank. Vanlig med 0-30 dagers kreditt. Valutaknapphet og restriksjoner på visse typer vareimport kan føre til forsinket åpning av remburser.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.