Betaling

Generelt om betaling

Myntenhet
1 bolivar (VEF) = 100 cèntimos

Valutakode
VBF

Vanlig faktureringsvaluta 
USD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Det er restriksjoner på utførsel av valuta. Bedrifter må benytte seg av legale betalingsintrumenter som remburs eller andre verdipapirer for å finansiere sin import med utenlandsk valuta. Kjøp og salg av utenlandsk valuta er regulert av Comision de Administraticion de Divisas (CADIVI). Kontakt din forretningsbank for å sjekke aktuell status.

Landrisiko 
Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 17 (2016). Tendens: Stabil.

Kredittinformasjon 
Tilgang på informasjon er god når det gjelder store bedrifter, mens den er mangelfull for mindre foretak.

Åpen regning 
Frarådes. Det rapporteres om forsinkelser i valutaoverføringer på inntil to måneder. Forhåndsbetaling anbefales.

Dokumentinkasso 
Forekommer, men fungerer dårlig.

Remburs 
Bekreftet remburs anbefales, også på grunn av valutarestriksjoner.
Kredittid 30-60 dager.  Kontakt din norske bank for aktuell informasjon om venezuelansk lokalbank.

Garantier 
O/d- og indirekte garantier forekommer.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Vurderes fra sak til sak.
Atradius: Vurderes fra sak til sak.
Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
Trygg forsikring: Vurderes fra sak til sak.


Morarente
Morarente kun etter overenskomst i avtale.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Det finnes ingen generelle kravrutiner.

Annen sikkerhet 
Krav om eiendomsrettsforbehold må følge formelle regler for at innholdet i den skriftlige kjøpavtalen skal gjelde overfor tredjemann. Videre må det finnes to underskrevne originaler, hvorav den ene må være attestert hos notarius publicus der selgeren har sitt oppholdssted.

For en eksportør som ikke er etablert i landet kan en fullmektig i Venezuela gjøre denne jobben.

Foreldelsesfrist 
Ti år.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Venezuela om privatrettslige dommer.

Venezuela har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.