Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.

Frakt og forsikring fra den internasjonale delen av transporten skal ikke inngå i varenes tollverdi. FOB-verdi og andre kostnader bør derfor være separert i faktura.  

Pakkliste
Anbefales, så fremt ikke handelsfakturaen gir tilstrekkelige opplysninger om forsendelsens innhold.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.
Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttvarer, samt fisk.

Andre dokumenter
Det er ikke nødvendig med plantesunnhetssertifikat for treemballasje dersom eksportøren kan dokumentere at emballasjen er behandlet mot insekter. I så fall er det tilstrekkelig at leverandøren skriver en erklæring om at trevirket brukt i emballasjen oppfyller forskriftene i AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service). Det samme gjelder for pakking av varer i container. Brukes det tre/trevirke eller tilsvarende materiale til lasting i container, skal også denne emballasjen overholde reglene for forhåndsbehandling.
Erklæringen kan påføres faktura eller pakkliste eller som et eget dokument, og må skrives på engelsk, dateres og underskrives. For ytterligere informasjon, kontakt AQIS.

Certificate of Age kreves for alkoholdige drikker.
Fumigation Certificate kreves for brukte klær.
For enkelte kjemikalier kreves Analysesertifikat.
For husholdningsbørster og tannbørster kreves Certificate of sterilisation.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg. Internasjonalt postadressekort vedheftet en fakturakopi og en tolldeklarasjon.

Legalisering og visering
Ingen legalisering eller visering.