Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Forsikring må tegnes i det statlige selskapet Sadharan Bima Corporation.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
Ta hensyn til meget fuktig og varmt klima samt hardhendt behandling ved lossing.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at Notify-adressen er oppgitt. Ved innførselslisens må adressen være i samsvar med oppgitt importør.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel mv. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.