Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Som medlem av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-land (Filippinene, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam).

Videre er landet med i APEC og TPP.

Importavgifter
Ingen kjente bestemmelser om merverdiavgift.

Momsrefusjon på tjenester
Ingen muligheter for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har skatteavtale med Brunei.

Fortolling og lagring
Varer som ikke tollklareres overføres til tollager, hvor de kan lagres i inntil seks måneder.
Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen tre måneder.

Frisoner  
Ingen.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.