Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan innføres uten innførselslisens. Enkelte produkter må registreres hos de ansvarlige myndighetene. Dette gjelder blant annet kosmetikk, farmasøytiske produkter, gjødsel.

Forhåndsinspeksjon av varer
Produkter som krever forhåndsinspeksjon er: Kornprodukter, treprodukter, stål, kjemikalier og flyteinde vesker. Inspeksjoner utføres av SGS, Intertek eller Cotecna.

For adresseopplysning, se inspeksjonsselskaper.