Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (one country, two systems).

Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, blant annet varer av strategisk betydning (visse elektroniske og vitenskapelige instrumenter og apparater), kjøretøy, ris, fryst eller nedkjølt kjøtt, insekts- og planteverkmidler, radioaktive stoffer, hydrokarboner, methyl, strålebehandlingsapparater, medisinske og farmasøytiske produkter.

Forbud mot innførsel av visse typer tobakksvarer og ozonnedbrytende stoffer, slik som blant annet halogen og fluorklorstoffer (FCKW).

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer