Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene.
Egne standardkrav for diverse leketøy.

Standarder
Hong Kong er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO.

Selv om ikke Hong Kong har et sentralt standardiseringsorgan er landets generelle politikk å etterleve internasjonale (ISO) standarder.

Merking av varer
For å beskytte produsenter samt handelsmenn er det laget en egen lov som forbyr falsk varemerke- og falsk varebeskrivelse. Dette er definert som kvantitet, vekt, opprinnelse, materiale, produksjonsmetode, patentbeskyttelse, "copyright" og så videre.
For ferdigpakkede næringsmidler til konsum er det fastlagt opplysningskrav om innhold, holdbarhet, kvantum og produsent, med mer. All merking skal være på både engelsk og kinesisk.
Det er også strenge regler for opplysninger om innhold, merking og etikettering av frosne matvarer.

Immaterielle rettigheter
Hong Kong er (gjennom Kina) med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.