Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle som importerer varer i Jemen må være registrert hos handelsdepartementet (Minestry of Industry and Trade). Det er restriksjoner på en del varer som blant annet planter, fiskeriprodukter, kjemikalier, farmaprodukter og en del elektroniske produkter. Skal noen av disse produktene importeres kreves det innførselslisens.

Noen varer er forbudt å importere på grunn av helsesikkerhet og av religiøse grunner, som svinekjøtt, produkter av svin, kaffe, alkoholholdige drikkevarer, våpen, ammunisjon, trykksaker og visse luksusbetonte varer.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.