Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Import av varer kan bare gjøres av bedrifter som har innførselstillatelse fra  kasakhstanske tollmyndigheter (Customs Control Commitee). Ved godkjenning vil importør få tildelt en lisens som gir rettigheter til å importere fra utlandet.

De fleste varer kan innføres uten innførselslisens.

Krav om innførselslisens for import av våpen, radioaktivt materiale, medikamenter og medisinsk utstyr, eksplosiver, industriavfall, alkohol, giftstoffer, levende dyr, planter og planteprodukter. Innførselslisenser innvilges av Ministry of Foreign Economic Relations.

Byttehandel (barter trade) er forbudt ved lov.

Utover dette viktig å kryssjekke aktuelle regler med importør da importkrav ikke alltid er entydige. 

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.