Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på fransk, spansk eller engelsk.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
Det kreves normalt ikke.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat på spansk kreves for levende dyr og alle animalske produkter (inkludert kjøttprodukter, skinn, hud), samt fisk, planter og planteprodukter.

Andre dokumenter
Generelt ikke, men forutgående kontakt med importør anbefales.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kg. Postadressekort vedheftet handelsfaktura og en tolldeklarasjon. Ingen muligheter for postoppkrav.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.