Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i minst fem eksemplarer på engelsk, fransk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må undertegnes av eksportøren.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Hellas og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EØS avtalen eller EF/Norge avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et
varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Pakkliste
Ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt, frukt, grønnsaker og meieriprodukter.

Andre dokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Pakkepost
Høyeste vekt 31,5 kilo. En tolldeklarasjon og et internasjonalt postadressekort.

Legalisering og visering
Vanligvis ikke nødvendig. Krav om legalisering av sunnhetssertifikat og handelsfaktura kan forekomme.