Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av forskjellig slag, våpen og tilhørende ammunisjon, produkter som inneholder alkohol, saft- og planteekstrakter, tobakk, kosmetikk og parfymer, sjømat og fiskeprodukter.  

Lisens gis vanligvis for inntil ett år, men kan også være avgrenset til enkeltforsendelser.

Statlig monopol på import av medisiner.

Alle importører må være registrert hos Nasjonalbanken (National Bank of the Republic of Belarus-NBRB) , Finansdepartementet (MInestry of Finance) eller Minestry of Jusstice.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.