Tollbehandling

Generelt omtollbehandling.

Fortolling og lagring
EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Irland, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert en rekke ulike fortollingsprosedyrer. Varer kan fortolles direkte på yttergrensen til EU eller i kjøpers hjemland. Norske bedrifter kan selv stå for import av varer i EU ved å registrere seg for merverdiavgift. I de aller fleste EU land må bedriften registrere seg for merverdiavgift via en representant. 

Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ofte må det stilles en sikkerhet. Det finnes seks ulike systemer for tollagre.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen ett år.

Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

Frisoner  
The Shannon Free Trade Zone ved Shannon flyplass og  Ringaskiddy Free Port.

ATA - Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, samt utstillinger og messer.