Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett og sedvanerett, samt innslag av angloamerikansk rett.


Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

Et problem med DDP-forsendelser til Norge er at Toll- og avgiftsdirektoratet ikke uten videre anerkjenner en utenlandsk selger som "vareeier" i tollmessig forstand.
Dette kan føre til at importør/kjøper, i alle fall i første omgang er den som må svare for merverdiavgift, evt. toll og andre avgifter. Dette til tross for at slike avgifter formelt etter DDP-klausulen faller på selger, med mindre annet er presisert.