Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Med sin lange kystlinje har Norge mange importhavner.
Mye av importen sjøveien går via større sentralhavner i Nederland, Belgia, Tyskland og England.

Lastebiltransport dominerer importforsendelsene fra europeiske land. Ved innhentning av frakttilbud kan det lønne seg å legge ut forespørsler på fraktbørser som Transportnett, TakeCargo og Traconi.

Forsendelser med jernbane er også en mulighet, særlig for større varepartier og samlastforsendelser med container over 300 km. For nærmere informasjon se Cargonet og Cargolink.

Det meste av flyfrakten retning Norge stopper opp på de store flyplassene i Europa (Frankfurt, Schiphol osv.) og fraktes med bil sisteetappen til Norge. Hovedunntaket er flyekspresselskapene som også betjener de større norske flyplassene.

Tollflyplasser
Bergen, Kirkenes, Kristiansand , Oslo, Stavanger, Trondheim, Bodø, Sandefjord Torp,

Importhavner
Oslo, Bergen, Stavanger, Kristianand S, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Drammen, Florø, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Narvik og Porsgrunn.