Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med.

EU har et felles regelverk om strategiske (Dual Use) varer som kan være aktuelt ved re-eksport av slike varer fra Norge.

Kjemikalier som ikke registrert kan ikke importeres til EU. Se ECHAs hjemmeside for nærmere informasjon.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.