Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Nylige restriksjoner på salg av militært materiell og strategiske varer gjør det forbudt å selge, eksportere, importere og transportere forsvarsrelaterte varer og flerbruksvarer med flerbruksteknologi. Det foreligger også restriksjoner mot eksport av visse varer, teknologier og tjenester. For en fullstendig oversikt over de restriktive tiltakene, se forskriften eller UDs egene sider om Eksport til Russland.

Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved eksport av forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no. 

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.