Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Standarder
For de fleste varer er det krav om at de skal oppfylle russiske standarder. Ved import av denne typen varer må et sertifikat som viser at produktene oppfyller disse standardene følge varene. En oversikt over de vanligste varene som krever sertifisering finner du her.

Gost R Certificate of Conformity viser at produktet oppfyller gitte standarder, og er det vanligste dokumentet i Russland. For en gruppe varer vil ordningen med GOST R sertifisering erstattes med en enklere ordning med Declarion of Conformity som mottaker/importør selv må skrive under. Les mer om dette her.
Kontakt SGS eller Rustek AB for mer informasjon om kontroll for GOST R dokument.

Varer som krever sertifisering bør ikke sendes til Russland før godkjennelsen er klar. Er godset for eksempel sendt på landevei, kan manglende sertifikat bety en forsinkelse av lastebilen på den russiske grensen på opp til tre til fem uker. 
Russland er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Det skal være et GOST R kjennetegn som bekrefter samsvar med standard for sertifiseringspliktige varer. Sjekk om kjennetegnet skal være på selve varen og/eller emballasjen.

Alle konsumentvarer som må være merket på russisk må inneholde følgende opplysninger:

- navn på produktet
- produsentens navn og opprinnelsesland
- anvendelse, egenskaper og karakteristikk
- brukerveiledning for sikker og korrekt bruk
- eventuelle supplerende opplysninger som er påkrevd for varer som er underlagt spesielle produktkrav.

Spesielle merkingskrav gjelder for matvareprodukter. De skal være merket på russisk og skal minimum inneholde:

- varebetegnelse
- vekt
- innholdsdeklarasjon
- kaloriverdi
- produksjons- og utløpsdato
- eventuelle oppebevaringskrav
- produsentens navn
- opprinnelsesland

Dersom varene er Rostestsertifisert, skal Rostestlogoen være synlig.

Spesielle merkingsregler gjelder for alkohol og tobakk: det skal spesielt advares om hvilke skader alkohol kan påføre mindreårige, gravide og ammende, samt folk med fordøyelse- og leverproblemer. Merkingen skal være på russisk. Det anbefales tett kontakt med importør for å avklare konkrete krav.

Advarsel:
Lokale myndigheter i Russland og øvrige kilder, er uheldigvis uklare på mange punkter, og reglene harmonerer dessverre ikke alltid. Det er derfor viktig at eksportører i hvert enkelt tilfelle undersøker nøye hvilken form for sertifisering som skal utføres. Undersøk helst med kjøper eller en russisk rådgiver.

Immaterielle rettigheter
Russland er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.